Arkiv | Utveckling RSS feed for this section

Vägledande principer för vårt intranät, del 1

27 Mar

När vi utvecklar vårt intranät finns det sex principer som vi följer. Om vi lever efter dem har vi större chans att det är rätt innehåll, tjänster, nyheter och verktyg som vi levererar till organisationen.

Our intranet—six guiding principles, pt1

Annonser

29 flöden om intranät

27 Jan

Vad ska man hålla koll på som intranätansvarig? Hur kan man omvärldsbevaka effektivt? Jag tänker mig att man bland annat lyssnar på svenska och internationella åsikter och insikter om intranät. Läs mer

”Min egen sida” – vår kommande dashboard

25 Jan

Just nu arbetar vi med en ny sektion i vårt intranät – en informationsdashboard för en anställd. Denna sida ska ge den anställde en bra start på dagen, översikt, stöd och bidra till att effektiviteten ökar i organisationen. Tanken med denna intranätdel är att användaren behöver en personlig area där viktiga saker – till exempel ”strömmar”, verktyg och tjänster – samlas på en och samma sida.

Läs mer

Vision för intranätet

17 Jan

Idag blev vårt intanäts nya vision antagen. Den gamla som vi arbetat efter gick ut vid årsskiftet. Visionen är till för att peka ut kompassriktningen de kommande åren, för att visa på ett framtida tillstånd vi vill uppnå.

Our intranet manifesto

Bloggdel nu igång

5 Mar

Fredag 4 mars införde vi en bloggdel i Malmö stads intranät. Här kommer några skärmdumpar för att visa hur det blev. Läs mer

Lysande om förändrad självbild

23 Okt

Läser på bakåt i olika bloggar, min omvärldsbevakning har kommit lite på efterkälken i samband med lanseringen av det nya utseendet på kommunens intranät. Och då stöter jag på Fredrik Wackås inlägg om att vi redaktörer jobbar i servicebranschen.

Det är ett lysande, skarpsinnigt inlägg. Fredrik sätter fingret på det jag själv ännu inte lyckats formulera tillräckligt tydligt för min omgivning:

Nätet är en plats för självbetjäning – de som driver en sajt ska därmed vara serviceproffs.

Ja! Såklart! Detta korta konstaterande förändrar hela inställningen till hur ett intranät ska drivas. Insikten innebär att det är dags för ett steg till i intranätutvecklingen. Läs mer

Nyckelord för intranätet

17 Maj

Ser dina chefers beställning av ett intranät ut så här?

Läs mer