Arkiv | Mål & syfte RSS feed for this section

Komin och malmo.se – som hund och katt

28 Mar

Någon gång då och då får jag kommentaren att det skulle vara onödigt med ett intranät – vi har ju redan malmo.se. ”Varför lägger vi inte allting där, vi har ju offentlighetsprincipen att förhålla oss till, och vi har väl inga hemligheter? Det är så jobbigt att ha samma innehåll på två platser.”

Den som säger så har dock inte tänkt på att det är olika syften med Komin och malmo.se, att målgrupperna skiljer sig åt och att innehållet därför behöver se helt olika ut. Läs mer

Vägledande principer för vårt intranät, del 1

27 Mar

När vi utvecklar vårt intranät finns det sex principer som vi följer. Om vi lever efter dem har vi större chans att det är rätt innehåll, tjänster, nyheter och verktyg som vi levererar till organisationen.

Our intranet—six guiding principles, pt1

Vision för intranätet

17 Jan

Idag blev vårt intanäts nya vision antagen. Den gamla som vi arbetat efter gick ut vid årsskiftet. Visionen är till för att peka ut kompassriktningen de kommande åren, för att visa på ett framtida tillstånd vi vill uppnå.

Our intranet manifesto

Lyckad personalisering gav Malmö stad pris

29 Dec

Under hösten fick vi i Malmö stad pris för vårt intranät; Intranet Innovation Awards som Step Two Designs i Australien delar ut. Superkul – snacka om att man känner medvind när något sådant händer! Läs mer

Intranet Innovation Awards till Malmö stads intranät

11 Okt

Det har hänt en trevlig sak: Malmö stad har vunnit pris i internationella tävlingen Intranet Innovation Awards! Vi har fått priset för vår ganska unika personalisering på intranätet.

http://www.steptwo.com.au/products/iia2011

Göra målen mer verkliga

7 Jul

Just nu arbetar jag med intranätets mål för 2012. Det är en del i arbetet med att skapa en strategi för det kommande året. Det ska nog också användas för resursdiskussioner med intranätägarna. På bilden nedan visar jag de första nivåerna. Det finns mer under etiketterna, men detta är vi inte färdiga med än. Men efter sommaren finns det mer att visa.

Målkarta för Komin. Pågående arbete med att bygga upp den.

Kontrakt med slutanvändaren

5 Apr

Kontrakt med sina producenter – det har vi väl alla hört om. En beskrivning av skyldigheter och ansvar, vad man vill att den som är ansvarig för en gren ska göra. Men kontakt med slutanvändarna, det har jag ännu inte träffat på. Jag har ett utkast på gång.  Läs mer