Arkiv | Styrning RSS feed for this section

Vägledande principer för vårt intranät, del 1

27 Mar

När vi utvecklar vårt intranät finns det sex principer som vi följer. Om vi lever efter dem har vi större chans att det är rätt innehåll, tjänster, nyheter och verktyg som vi levererar till organisationen.

Our intranet—six guiding principles, pt1

En tipsruta för att hjälpa besökarna – och påminna producenterna

7 Mar

Hur kan man bygga det enkla och logiska intranätet för användarna, så att ingen utbildning behövs och det är självklart var allting ligger? Tja, det är väl litegrann den heliga graal som alla intranätansvariga strävar efter, även om vi oftare pratar om teknik, olika aspekter av design och ”det sociala intranätet”. Läs mer

Vision för intranätet

17 Jan

Idag blev vårt intanäts nya vision antagen. Den gamla som vi arbetat efter gick ut vid årsskiftet. Visionen är till för att peka ut kompassriktningen de kommande åren, för att visa på ett framtida tillstånd vi vill uppnå.

Our intranet manifesto

Göra målen mer verkliga

7 Jul

Just nu arbetar jag med intranätets mål för 2012. Det är en del i arbetet med att skapa en strategi för det kommande året. Det ska nog också användas för resursdiskussioner med intranätägarna. På bilden nedan visar jag de första nivåerna. Det finns mer under etiketterna, men detta är vi inte färdiga med än. Men efter sommaren finns det mer att visa.

Målkarta för Komin. Pågående arbete med att bygga upp den.

Kontrakt med slutanvändaren

5 Apr

Kontrakt med sina producenter – det har vi väl alla hört om. En beskrivning av skyldigheter och ansvar, vad man vill att den som är ansvarig för en gren ska göra. Men kontakt med slutanvändarna, det har jag ännu inte träffat på. Jag har ett utkast på gång.  Läs mer

Heltäckande stöd för producenterna?

16 Nov

Malmö stads nya intranät har ett ganska stort stödpaket för dem som ska skapa och underhålla sidor på intranätet:

  1. Utbildning i publiceringsverktyget (grund + påbyggnadsutbildning)
  2. Utbildning att vara moderator i forumdelen (om man har detta som ansvar)
  3. Guidelines för hur man ska tänka när man ansvarar för sida eller gren
  4. Planscher att ha på väggen som ger stöd vid produktion
  5. Wiki som beskriver hur man bygger saker i CMS:et, steg för steg
  6. Redaktionellt möte cirka var 8:e vecka
  7. Producentsupport, öppen vardagar 07.00-16.30. Läs mer

Lysande om förändrad självbild

23 Okt

Läser på bakåt i olika bloggar, min omvärldsbevakning har kommit lite på efterkälken i samband med lanseringen av det nya utseendet på kommunens intranät. Och då stöter jag på Fredrik Wackås inlägg om att vi redaktörer jobbar i servicebranschen.

Det är ett lysande, skarpsinnigt inlägg. Fredrik sätter fingret på det jag själv ännu inte lyckats formulera tillräckligt tydligt för min omgivning:

Nätet är en plats för självbetjäning – de som driver en sajt ska därmed vara serviceproffs.

Ja! Såklart! Detta korta konstaterande förändrar hela inställningen till hur ett intranät ska drivas. Insikten innebär att det är dags för ett steg till i intranätutvecklingen. Läs mer