Arkiv | Redaktörsorganisationen RSS feed for this section

Rollerna i produktionen

22 Nov

Jag fick i ett annat inlägg frågan om rollbeskrivningar för Malmö stads intranätproducenter. Här kommer en beskrivning av rollerna i förvaltningsorganisationen.

Läs mer

Annonser

Heltäckande stöd för producenterna?

16 Nov

Malmö stads nya intranät har ett ganska stort stödpaket för dem som ska skapa och underhålla sidor på intranätet:

  1. Utbildning i publiceringsverktyget (grund + påbyggnadsutbildning)
  2. Utbildning att vara moderator i forumdelen (om man har detta som ansvar)
  3. Guidelines för hur man ska tänka när man ansvarar för sida eller gren
  4. Planscher att ha på väggen som ger stöd vid produktion
  5. Wiki som beskriver hur man bygger saker i CMS:et, steg för steg
  6. Redaktionellt möte cirka var 8:e vecka
  7. Producentsupport, öppen vardagar 07.00-16.30. Läs mer

Nyheter på intranätet, del 3

21 Jan

Detta är del tre av tre om hur Malmö stad använder intranätet som intern nyhetskanal. Här finns del två och del ett.

2008. Jag avskaffar mig själv som nyhetsredaktör
Växtvärken för nyheterna tilltar. Några gånger publiceras nästan 100 nyheter varje månad. Av olika skäl får jag nu möjlighet att göra något som jag lobbat för internt i flera år: Jag avskaffar förhandsgranskningen av nyheter och därmed mig själv som löpande arbetande nyhetsredaktör. Min tid används bättre genom att styra och utveckla nyhetsarbetet och det andra intranätarbetet på mer strategiskt och övergripande sätt. Läs mer

Nyheter på intranätet, del 2

20 Jan

Detta är del två av tre om hur Malmö stad använder intranätet som intern nyhetskanal. Här finns del ett.

2005. Teknisk revolution.
Två år senare har nyhetsproduktionen fått en lite större mogenhet. Nyhetsflödet är uppe i 10-15 nyheter per månad och besöksfrekvensen bättre. Men inriktningen på nyheterna är fortfarande densamma, en intern ”what’s in it for me”-vinkel saknas nästan alltid. Läs mer

Nyheter på intranätet, del 1

19 Jan

Snart har jag jobbat med Malmö stads intranät i sex år. Under den tiden har kommunens syn på intranätet utvecklats i flera omgångar, och jag har därför också kunnat utveckla min roll från webbreporter till intranet manager.

En röd tråd genom åren har varit hur vi använder intranätet som intern nyhetskanal. I början var nyhetsförmedlingen det primära målet för intranätet, idag är nyheterna bara EN del av fyra typer av innehåll. På samma gång har nyhetshanteringen aldrig fungerat bättre än idag.

Här följer några ögonblicksbilder som kan förklara hur något som blir mer perifert samtidigt kan bli bättre. Det blir sammanlagt tre blogginlägg om nyhetshanteringen. Läs mer