Arkiv | Centrala webbgruppen RSS feed for this section

Göra målen mer verkliga

7 Jul

Just nu arbetar jag med intranätets mål för 2012. Det är en del i arbetet med att skapa en strategi för det kommande året. Det ska nog också användas för resursdiskussioner med intranätägarna. På bilden nedan visar jag de första nivåerna. Det finns mer under etiketterna, men detta är vi inte färdiga med än. Men efter sommaren finns det mer att visa.

Målkarta för Komin. Pågående arbete med att bygga upp den.

Lysande om förändrad självbild

23 Okt

Läser på bakåt i olika bloggar, min omvärldsbevakning har kommit lite på efterkälken i samband med lanseringen av det nya utseendet på kommunens intranät. Och då stöter jag på Fredrik Wackås inlägg om att vi redaktörer jobbar i servicebranschen.

Det är ett lysande, skarpsinnigt inlägg. Fredrik sätter fingret på det jag själv ännu inte lyckats formulera tillräckligt tydligt för min omgivning:

Nätet är en plats för självbetjäning – de som driver en sajt ska därmed vara serviceproffs.

Ja! Såklart! Detta korta konstaterande förändrar hela inställningen till hur ett intranät ska drivas. Insikten innebär att det är dags för ett steg till i intranätutvecklingen. Läs mer