Arkiv | februari, 2009

Facebook = demens?!

23 Feb

Sociala nätverk som Facebook – är det livsfarligt? Det går i alla fall inte att utesluta, menar biologen dr Aric Sigman i BBC-nyheten Online networking ‘harms health’. Vi nätverkar, men i och med att vi inte gör det i fysisk närhet till varandra (som vid ett riktigt möte) kan det vara så illa att gener förändras, hormonnivåer går fel och mentaltillståndet försämras. Demens väntar!

Jag är inte beredd att släppa mitt Facebook-liv via iPhonen för detta, men det var en bra påminnelse om att boka in en riktig öl med kompisar nu i veckan…

Sex vägar till web 2.0

23 Feb

McKinsey skriver i sitt onlinemagasin om Sex vägar för att få web 2.0 att fungera och vad de olika 2.0-verktygen är bra på. Insikterna är inte nya, men väl värda att upprepa. Läs mer

Hur inför man 2.0-funktioner bäst?

2 Feb

När man äntligen får pengar och utrymme för att bygga 2.0-funktioner, kanske till och med köpa in ett fullständigt paktet som MOSS eller Lotus Collaboration – hur går man till väga då?

Bang! – in med allt på en och samma gång, blogg, bokmärkesdelning, taggning, wiki, projektytor, och låt användaren börja utforska? Eller en mer smygande approach? Läs mer