Nyheter på intranätet, del 1

19 Jan

Snart har jag jobbat med Malmö stads intranät i sex år. Under den tiden har kommunens syn på intranätet utvecklats i flera omgångar, och jag har därför också kunnat utveckla min roll från webbreporter till intranet manager.

En röd tråd genom åren har varit hur vi använder intranätet som intern nyhetskanal. I början var nyhetsförmedlingen det primära målet för intranätet, idag är nyheterna bara EN del av fyra typer av innehåll. På samma gång har nyhetshanteringen aldrig fungerat bättre än idag.

Här följer några ögonblicksbilder som kan förklara hur något som blir mer perifert samtidigt kan bli bättre. Det blir sammanlagt tre blogginlägg om nyhetshanteringen.

2003. Enmansredaktionen.
När jag börjar som huvudredaktör var intranätet sjösatt sedan något år. Projektledaren för införandet hade slutat och webbplatsen hade saknat ansvarig under flera månader.

Min första arbetsdag är i mitten av maj 2003. Min tjänst är placerad på informationsavdelningen och samtidigt som jag börjar anställs också en systemförvaltare på it-avdelningen. I maj har två (!) nyheter publicerats sedan nyår. Besöksfrekvensen för intranätet är också extremt låg. Man kan med andra ord säga att jag startar vi noll.

Hur kommer man igång? Jag tar det steg som jag i huvudsak anställts för och blir i princip en enmansredaktion för nyheter. Det finns några informatörer anställda ute i de 20 förvaltningarna, och jag uppmanar dessa att sända in underlag till nyheter. Många förvaltningar har utsett it-samordnaren till intern webbkontakt. En del har ingen ansvarig för webb. Det mesta som kommer är i stolpar, en del är mer färdiga artiklar.

Vid den här tiden har vi ett publiceringsverktyg från stenåldern, som kräver en särskild, HTML-kunnig person vid tangentbordet (jag), speciellt för att skapa nyheter. Jag ägnar nästan stor del av min tid åt att skriva och skriva om, och ännu mer tid åt att koda in nyheterna som sidor, handbygga nyhetspuffar på startsidan och manuellt flytta över äldre nyheter i ett arkiv. Verktyget är otroligt komplicerat och buggigt, den rena tekniska publiceringen av en enda, färdigskriven nyhet kan ta en timme!

Nyhetsinnehållet är till allra största delen trevlighetsnyheter med fokus på att stärka varumärket Staden Malmö (den geografiska ytan, inte kommunorganisationen): jullovsaktiviteter som kommunen anordnar för medborgarna, större evenemang samt, fyra gånger per år, delårsinformation. De flesta av nyheterna har samma innehåll som på den externa webbsidan.

Nyhetsproduktionen som den såg ut 2003.

Nyhetsproduktionen som den såg ut 2003.

 

Utmärkande detta år:

  • Få anställda informatörer ute i organisationen
  • Publicering ses ofta som en it-grej och något för specialister
  • Intranätet ses som en elektronisk personaltidning
  • Liten intranät-användning
  • Egenutvecklat publiceringsverktyg
  • Ej kraft och förståelse för målgruppsanpassning

 

Gå till del två.

Annonser
%d bloggare gillar detta: