Arkiv | januari, 2009

När DNS:en pajar…

29 Jan

Vi har bra uptime, men någon gång då och då dyker intranätet ett par minuter. Vad händer då? Jo, webbläsaren söker vidare efter ”komin” på internet. Här har vi det ”intranät” vi ibland erbjuder de anställda. 🙂

 

Komin drugs??? Och nästa fråga som infinner sig - är vårt intranät uppåttjack eller nedåttjack?

Komin drugs??? Och nästa fråga som infinner sig - är vårt intranät uppåttjack eller nedåttjack?

Annonser

Nyheter på intranätet, del 3

21 Jan

Detta är del tre av tre om hur Malmö stad använder intranätet som intern nyhetskanal. Här finns del två och del ett.

2008. Jag avskaffar mig själv som nyhetsredaktör
Växtvärken för nyheterna tilltar. Några gånger publiceras nästan 100 nyheter varje månad. Av olika skäl får jag nu möjlighet att göra något som jag lobbat för internt i flera år: Jag avskaffar förhandsgranskningen av nyheter och därmed mig själv som löpande arbetande nyhetsredaktör. Min tid används bättre genom att styra och utveckla nyhetsarbetet och det andra intranätarbetet på mer strategiskt och övergripande sätt. Läs mer

Nyheter på intranätet, del 2

20 Jan

Detta är del två av tre om hur Malmö stad använder intranätet som intern nyhetskanal. Här finns del ett.

2005. Teknisk revolution.
Två år senare har nyhetsproduktionen fått en lite större mogenhet. Nyhetsflödet är uppe i 10-15 nyheter per månad och besöksfrekvensen bättre. Men inriktningen på nyheterna är fortfarande densamma, en intern ”what’s in it for me”-vinkel saknas nästan alltid. Läs mer

Nyheter på intranätet, del 1

19 Jan

Snart har jag jobbat med Malmö stads intranät i sex år. Under den tiden har kommunens syn på intranätet utvecklats i flera omgångar, och jag har därför också kunnat utveckla min roll från webbreporter till intranet manager.

En röd tråd genom åren har varit hur vi använder intranätet som intern nyhetskanal. I början var nyhetsförmedlingen det primära målet för intranätet, idag är nyheterna bara EN del av fyra typer av innehåll. På samma gång har nyhetshanteringen aldrig fungerat bättre än idag.

Här följer några ögonblicksbilder som kan förklara hur något som blir mer perifert samtidigt kan bli bättre. Det blir sammanlagt tre blogginlägg om nyhetshanteringen. Läs mer

Lansera med en seriestrip

14 Jan

Jag har i ett tidigare inlägg nämnt Boris, intranätet med eget namn, utseende och seriefigur. Trelleborg har provat att lansera sitt intranät med en seriestrip, något som föll väl ut. Läs mer

Bättre grepp om webbplatskartan

13 Jan

I samband med att vi gör om intranätet passar jag på att ta ett bättre grepp om webbplatskartan. I vår gamla design var det svårt att göra en vettig översikt. Utrymmet (800 pixlars bredd) gjorde att alla grenar hamnade under varandra och översikten för besökarna var dålig. Läs mer

Tåget går – men intranätet kan hjälpa kommunen att hänga med

8 Jan

Påverkas kommunens syn på intern kommunikation av omvärldsutvecklingen? Ja, fast det går ofta trögt och motvilligt. I värsta fall görs bara minsta möjliga förflyttning för att lösa akuta problem, i bästa fall finns en vilja att prova på nytt och modernt, som bloggning, wiki och andra collaboration-verktyg. Läs mer