Arkiv | november, 2008

Är dagens ledare snart digitala dinosaurier?

27 Nov

Ja, det tycker Håkan Selg, it-forskare. I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver han att den vanlige chefen har liten eller ingen vana av sociala medier, och inte heller klarar av att förstå nya generationer anställda som ser uppkopplingen till kompisarna på Facebook och MSN som en källa för att bättre klara av arbetet.

Jag tror det är viktigt att inte stänga möjligheten till samarbete med de kontakter du själv väljer som anställd, t ex via olika sociala nätverksverktyg. Det är också viktigt att intranätet, om kraften finns i organisationen, erbjuder interna verktyg och lösningar för samarbete genom blogg, bokmärkesdelning, filytor och liknande. Det är så intranätet jackar in i de anställdas verkliga arbete och effektiviserar kärnverksamheten.

Skapa ett intranätkoncept för att få fokus

26 Nov

Vart siktar du med intranätet? Vad ska du leverera?

Sättet för att hantera frågorna ovan blir ofta att skapa en lång och fyllig strategi – som sedan få läser, som inte fångar ledningens intresse och som inte skapar den “samling vid pumpen” som krävs. Alternativet, med bara ett eller några få mål i en punktlista, blir lätt för abstrakt. Läs mer

Tre grundläggande syften med intranätet

24 Nov

James Robertson, Step Two Designs, skriver om tre grundläggande syften för ett intranät:

Three fundamental purposes of an intranet

Min egen modell för att kategorisera innehållet på intranätet har fyra delar – Basinnehåll – Nyheter – Tjänster – Samarbete, men stämmer ändå väl in i det tänk som Robertson presenterar.

Fem utmaningar för intranätet

24 Nov

Fredrik Wackå har under hösten frågat sina besökare om vilka de största utmaningarna är inom intranät-/webbarbetet. Viktigast är användbarheten, följt av innehållets kvalitet, informationsarkitekturen, nyhetsflödena och användandet av web 2.0-funktionalitet.

Fem viktigaste utmaningarna för innehåll på webb och intranät

Vilka frågor är viktiga för dig?

24 Nov

Vilket innehåll skulle få dig att komma på nätverksmöten och träffa andra intranätansvariga? Vilka ämnen är intressanta att diskutera, både irl och på den här bloggen? Vilka utmaningar ser du i din egen verksamhet som kanske kan lösas med samarbete och inspirationsutbyte mellan de skånska kommunerna?

Nu har DU chansen att komma med dina egna åsikter om vilka frågor som Intranätgruppen ska fokusera på. Skriv in dina åsikter nedan!

Som inspiration ser du här några bilder från den presentation som jag gjorde när jag blev sammankallande för intranätgruppen den 19 nov 2008.